HOLLAND-BIKES    Mobility specialists   
 
Tel:  0226  354535
 
Tel:  +31 226  354535
Home & startpagina Prijslijst Bestelformulier Verzendkosten Contactadressen E-Mail

Fiets van maximaal € 749,--  Geleverd door Holland-bikes                                            Druk deze pagina af   Druk hier om deze pagina af te drukken.
Dat kunt u zelf regelen met ons en uw werkgever, zonder hulp van derden.
Hoe gaat dit in zijn werk?

 • U zoekt een Di Blasi fiets uit die aan uw wensen voldoet.
  Dit kan per fax of E-mail of u komt na een telefonische afspraak naar ons toe.

 • De fiets die u bij ons besteld wordt door ons, rembours verzonden. 

 • U of uw werkgever betaald aan de vervoerder.

 • Uw werkgever ontvangt van ons de factuur en kan deze in zijn administratie verwerken.

 • De fiets is geheel afgemonteerd en kan (direct uit de doos) in 4 seconden gebruikt worden.

 • Meer hierover vind u in de handleiding loonbelasting. Of vraag het de belasting dienst.
  De belastingdienst kan het dus wel leuker voor u maken, 
  En deze klap fiets maakt het gemakkelijker.

Wat natuurlijk ook kan is dat de fiets intern gebruikt wordt in het bedrijf, 
bijvoorbeeld als boodschappen fiets of om snel over het eigen terrein te rijden.
Ook dan kan de fiets worden opgenomen in de administratie.

Dit is een uittreksel die letterlijk is overgenomen uit de handleiding loonbelasting,
premie volksverzekering en premies werknemersverzekeringen 2002.


Deze uitgeve wordt elk jaar toegezonden aan alle werkgevers en is
eventueel op te vragen bij de Belastingdienst.

Wij kunnen direct per post aan u een fiets leveren. De door ons aan u geleverde
factuur of kassabon kunt u dan in uw bedrijfsadministratie opnemen.

Het onderstaande komt van bladzijde 146

 18.3.4 Fiets voor woon-werkverkeer
Als u aan een werknemer voor woon-werkverkeer een fiets verstrekt en de
werknemer eigenaar wordt van de fiets, moet u daarvoor een bedrag bij het loon
tellen. De waarde van deze verstrekking wordt gesteld op   68, als de
catalogusprijs van de fiets niet hoger is dan  € 749 (inclusief BTW) en de                 
verstrekking niet vaker dan eens in de drie jaar plaatsvindt. Ook fietsen met een
catalogusprijs van meer dan € 749 vallen onder de regeling. Van de eerste € 749            
is € 68 loon. Voorzover de waarde in het economisch verkeer van de fiets hoger
is dan € 749, moet u het meerdere ook bij het loon tellen. De fietsregeling kan
ook worden toegepast voor een fiets met elektrische trapondersteuning.

Als een fiets die u voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt, uw eigendom
blijft, geldt dat u voor een fiets met een catalogusprijs tot € 749 niets bij het
loon hoeft te tellen. Ook deze regeling mag u eens in de drie jaar toepassen. Als
de catalogusprijs van de fiets hoger is dan € 749, moet u de waarde van het
privé-gebruik tot het loon rekenen.


Als de werknemer zelf een fiets koopt voor het woon-werkverkeer, kunt u de
aankoopprijs van de fiets verminderd met een bedrag van € 68 belastingvrij
vergoeden. Voorwaarden voor deze belastingvrije vergoeding zijn:
- de catalogusprijs van de fiets is niet hoger dan € 749 (inclusief BTW);
- in de drie voorafgaande jaren heeft u geen fiets verstrekt, ter beschikking
  
gesteld of vergoed.
In alle andere gevallen is de vergoeding van de aankoopprijs van de fiets volledig
belast.
 
Let op!  

Als u een fiets ter beschikking stelt begint de termijn waarna u opnieuw van de regeling gebruik
 
kunt maken op het moment van de eerste terbeschikkingstelling van de fiets.
Als u de aanschafkosten van een fiets gaandeweg vergoedt begint de termijn bij de eerste deelvergoeding.

 
U kunt met de fiets samenhangende zaken tot een bedrag van € 250 per drie jaren
belasting- en premievrij vergoeden. Voorwaarde is dat het moet gaan om zaken

die bij uitstek bij woon-werkverkeer op de fiets van pas komen.
Voorbeelden zijn de benodigde reparaties, een extra slot, een steun voor de aktetas en het regenpak
dat praktisch alleen op de fiets wordt gebruikt. Zaken die normaal ook zonder de fiets worden gebruikt
(zoals warme kleding) kunnen niet belasting- en premievrij worden vergoed of verstrekt.
 
Bovenstaand is een uittreksel van:
Blz. 146    HANDLEIDING LOONBELASTING, PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN 
                 EN PREMIES WERKNEMERSVERZEKERINGEN 2002
 

 
HOLLAND-BIKES
Groene Wuiver 3
1718LM  Hoogwoud

Nederland 
 
[KLIK HIER VOOR DE ROUTE] 
[de route als PDF bestand]


RABOBANK:
IBAN:
BIC:


1614.70.106       Hoorn
NL07rabo 0161 4701 06
RABONL2U
  Tel:
Fax:
Mail:
Site:
+31(0)226 354535 
+31(0)226 359 614 
mail@holland-bikes.nl
www.holland-bikes.nl

ING bank:
IBAN:
BIC:

4542854    
NL79 INGB 0004 5428 54
INGBNL2A

 

Bezoek aan ons kan uitsluitend na afspraak per mail of telefoon.

BTW:
K.v.K. Hoorn:

NL818444423B01
37135685

  

Leveringsvoorwaarden van Holland-bikes         mail@holland-bikes.nl

Prijzen zijn in euro's (€) af magazijn/showroom en inclusief de Nederlandse btw Prijswijzigingen, zet of drukfouten voorbehouden.

Garantie 24 maanden, uitgezonderd de slijtagegevoelige onderdelen.
Uitsluitend kontante betaling. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bestellingen uitsluitend schriftelijk, per fax of e-mail  
Niets van deze site mag gebruikt of gekopieerd worden zonder onze schriftelijke toestemming. © en ® Holland-bikes